ورزش

دوره های موجود در این دسته بندی:

اصلاح حرکاتی که باعث فشار برروی ستون فقرات و در طول زمان باعث اسیب ...

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای...

حرکت لانج یا لانژ را میتوان جز یکی از حرکات بسیار موثر و کاربردی...

طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های ...

پرس سینه یکی از مهمترین حرکات ناحیه بالاتنه در بدنسازی می باشد،...

آموزش دوره تخصصی اسکات  با هالتر و دمبل و زوایای مختلف صحیح...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...

حرکت اسکات یکی از مهمترین ودر عین حال تکنیکی ترین حرکات در...

نکات ضروری به منظور آسانتر نمودن حمل و برداشتن وسایل سنگین با هدف...

اموزش صحیح انجام دادن الگوهای روزمره مانند نشستن ها،خوابیدن ها و...

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...

حرکت شنا جزوه حرکاتی هست، که نیازبه قدرت و پایداری زیاد درناحیه...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...

تمرینات رهاسازی مایوفاشیال توسط خودفرد(SMR)یکی از راههای موثر در...

آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب در...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب در...

حرکت ددلیفت رومانیایی یکی از حرکات بسیار مهم و عملکردی می باشد که...

آموزش ایجاد بریس شکمی با هدف پیشگیری از برخی آسیب های مزمن به ویژه ...

آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (2)

آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن

تقویت عضلات سینه ای با دستگاه های مختلف بدنسازی

اجرای حرکات مختلف بر روی عضله سه سر ساقی (عضلات ضد جاذبه بدن)

آموزش تمرینات یکی از مهترین و پرکاربردترین عضلات بدن در ناحیه لگن ...

گروه آنالیز هوتن نگاری یکی از شناخته شده ترین تیمهای تحلیل فوتبال ...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب در...

طراحی و اجرای حرکات بازتوانی برای آسیب مزمن ناحیه پایین کمر (low back...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...