رضا پرویزی

رضا پرویزی باویل علیانی دارای مدرک مهندسی نرم افزار
شغل : هنرآموز کامپیوتر
محل کار : هنرستان شهید رجایی ناحیه ۲ تبریز
سوابق تدریس: آموزشکده های فنی شماره ۱ و ۲ و الزهرا تبریز
تخصص : برنامه نویسی و وب
سابقه : ۲۴ سال

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش زبان ++C 2018-06-17 09:08:50
آموزش شی گرایی در ++C 1970-01-01 00:00:00