مصاحبه با ایلیا وطن دوست از اصفهان رتبه اول آبان 99 مسابقه دانشمند شو

مصاحبه با ایلیا وطن دوست از اصفهان رتبه اول آبان 99 مسابقه دانشمند شو

برنده ماه آبان 99 مسابقه ملی دانشمند شو معرفی شد. ایلیا وطن دوست از اصفهان این موفقیت را به دست آورد. ایلیا تعداد زیادی آزمایش به زبانهای فارسی و انگلیسی برای استاد اپ ارسال کرده است. کیانا کامیاب در این مصاحبه تصویری از ایلیا و مادرش درباره برنامه های علمی اش و روشهایی که او را به موفقیت رسانده می پرسد. پاسخهای ایلیا میتواند برای دانش آموزان و خانواده های محترمشان مفید باشد. لطفا این ویدیو را مشاهده فرمایید.