کتاب صوتی رازهای نوآوری استیو جابز

  • تعداد دانشجویان: 13
  • استاد: متاکو
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
کتاب صوتی رازهای نوآوری استیو جابز

معرفی دوره

کتاب صوتی رازهای نوآوری استیو جابز

استاد

متاکو

هلدینگ مجتمع توسعه ارتباطات پگاه فعال از سال ۱۳۷۹ در حوزه اموزش نرم افزارهای فن اوری اطلاعات . برق و اتوماسیون صنعتی.مدیریت و بازرگانی .برگزاری رویدادهای تجاری . نیازسنجی اموزشی . تولید پادکست های بازرگانی اقتصادی .

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
کتاب صوتی رازهای نوآوری استیو جابز 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
کتاب صوتی رازهای نوآوری استیو جابز