عضلات سرینی و مفصل هیپ (لگن)

  • تعداد دانشجویان: 3
  • استاد: مرتضی قائدی
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
توضیحات مهم در مورد یکی از مهترین و پرکاربردترین عضلات بدن در ناحیه لگن (عضلات سرینی و مفصل هیپ)
اجرای صحیح حرکت کیک بک بر روی عضلات سرینی و پشت ران (بدون وسیله) (به صورت 4 دست و پا)
اجرای صحیح حرکت کیک بک بر روی عضلات سرینی و همسترینگ با انواع کش های مقاومتی
اجرای حرکت برای تقویت عضلات سرینی (بدون وسیله و با دمبل) به صورت خوابیده روی نیمکت صاف و شیبدار
اجرای حرکت پل زدن (بصورت خوابیده) (جفت و تک پا) برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ (با استفاده از وسایل مختلف مانند دیسکوسیت، توپ طبی، کتل بل، بوسوبال، فوم رلر و ...
آموزش صحیح حرکت باز کردن لگن (Hip extension) روی سطوح صاف و همچنین سطوح مختلف با هدف افزایش شدت تمرین و درگیری بیشتر بافت ها
آموزش اجرای صحیح حرکت کیک بک با دستگاه برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ
آموزش اجرای صحیح باز کردن مفصل ران (Hip hyperextension) با دستگاه سیم کش برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ
اجرای حرکت برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ با دستگاه سیم کش (وضعیت 4 دست و پا)
اجرای حرکت با دستگاه مولتی هیپ با هدف تقویت عضلات سرینی در وضعیت های مختلف و زوایای متفاوت
اجرای حرکت باز کردن مفصل هیپ بر روی توپ فیزیوبال (وضعیت خوابیده)
اجرای حرکت باز کردن مفصل هیپ با دستگاه بارفیکس کمکی(وضعیت ایستاده)
آموزش اجرای حرکت صحیح پرس پا خوابیده با دستگاه اسمیت با هدف تقویت عضلات سرینی و همسترینگ
آموزش اجرای صحیح حرکت کیک بک با دستگاه اسمیت برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ (وضعیت 4 دست و پا)

معرفی دوره

آموزش تمرینات یکی از مهترین و پرکاربردترین عضلات بدن در ناحیه لگن (عضلات سرینی و مفصل هیپ)

استاد

مرتضی قائدی

مرتضی قائدی
متولد۴/۲/۱۳۶۲
متولداصفهان
سابقه مربیگری۱۸سال
مولف کتابهای علم تمرین کاربردی
کتاب آسیب شناسی ومراحل پیش توانی و بازتوانی عملی
کتاب تمرینات پلایومتریک
مقاله های تمرینات abcترکیبی
،راه حل کوفتگی تاخیری(doms),
تمرینات پارتنروتاثیرات
روشهای تمرینی ایزوکینتیک بدون دستگاه.
وبیش از۴۰تزوروشهای موثر درحیطه علم تمرین وآسیب
مربیگری بین المللی آکادمی ملی المپیک(رتبه۱)سال۸۷
مربیگری بین المللی بدنسازی درفوتبال
مربیگری دوومیدانی(رتبه۱)
مربیگری ژیمناستیک
مدرس واستاددانشگاه وتربیت بدنی اصفهان وسنگ آهن یزد
مربی بدنساز هندبال تیمهای سنگ آهن بافق و فوتبال مقاومت
مربی بدنسازه بیش از۵۰نفرازقهرمانهای جهان ،اسیا وملی دررشته های مختلف

قهرمان بین المللی دررشته دوومیدانی و رکوردداراین رشته
و‌...

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
تمرینات تنش زدایی یا رها سازی مایوفاشیال توسط خود فرد (SMR) 2018-10-02 12:42:21
تست ساده (آموزش حفظ ستون فقرات در وضعیت های مختلف) 2018-10-02 12:47:03
حرکات اِسکات با وسایل مختلف و با فشار متفاوت 2018-10-02 12:47:48
حمل اجسام و برداشتن آنها از روی زمین 2018-10-04 08:22:00
مرحله اول بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-04 08:23:03
طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های زانو 2018-10-04 08:26:32
آموزش صحیح الگوهای حرکتی روزمره (مانند نشستن،برخواستن،خوابیدن) 2018-10-04 08:33:41
مرحله دوم بازتوانی (rehab) آسیب بافت های تاندونی یا عضلانی نواحی کمری (lower back pain) 2018-10-21 07:46:41
آموزش حرکات مختلف و اصولی اسکات با زوایای اجرا 2018-10-22 12:14:25
پرس سینه 2018-11-19 11:39:54
لانج (Lunge) 2018-11-19 11:54:40
آموزش اصولی اجرای حرکات مختلف ددلیفت رومانیائی 2018-12-12 11:51:37
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 3 (در منزل) 2018-12-12 11:57:46
آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و ماشینی 2018-12-12 11:59:17
آموزش صحیح انواع مختلف حرکت شنا 2018-12-23 11:37:45
تقویت عضلات سینه ای با دستگاه های مختلف بدنسازی 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 1 (در منزل) 2019-01-05 07:04:52
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 2 (در منزل) 2019-01-05 07:06:36
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی 4 (در منزل) 2019-01-05 07:07:36
آموزش تمرینات مقاومتی و قدرتی با دستگاه های مختلف بدنسازی برای تقویت عضلات ناحیه پایین تنه (پاها) 1970-01-01 00:00:00
عضلات سرینی و مفصل هیپ (لگن) 1970-01-01 00:00:00
اجرای حرکات مختلف بر روی عضله سه سر ساقی (عضلات ضد جاذبه بدن) 1970-01-01 00:00:00
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب1 (در منزل) 2019-11-13 11:02:43
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 2 (در منزل) 2019-11-13 11:09:01
طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی با چوب 3 (در منزل) 2019-11-13 11:11:40
طراحی و اجرای حرکات بازتوانی برای آسیب مزمن ناحیه پایین کمر (low back pain) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (1) 1970-01-01 00:00:00
آموزش روش های تقویت گروه عضلات در ناحیه پشت بدن (2) 1970-01-01 00:00:00
بریس شکمی با هدف پیشگیری از آسیب ناحیه کمر 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 1 1970-01-01 00:00:00
چربی سوزی به روش M:gh (ترکیبی از حرکات حروف A B C و توپ فیزیوبال ) 2 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
توضیحات مهم در مورد یکی از مهترین و پرکاربردترین عضلات بدن در ناحیه لگن (عضلات سرینی و مفصل هیپ)
اجرای صحیح حرکت کیک بک بر روی عضلات سرینی و پشت ران (بدون وسیله) (به صورت 4 دست و پا)
اجرای صحیح حرکت کیک بک بر روی عضلات سرینی و همسترینگ با انواع کش های مقاومتی
اجرای حرکت برای تقویت عضلات سرینی (بدون وسیله و با دمبل) به صورت خوابیده روی نیمکت صاف و شیبدار
اجرای حرکت پل زدن (بصورت خوابیده) (جفت و تک پا) برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ (با استفاده از وسایل مختلف مانند دیسکوسیت، توپ طبی، کتل بل، بوسوبال، فوم رلر و ...
آموزش صحیح حرکت باز کردن لگن (Hip extension) روی سطوح صاف و همچنین سطوح مختلف با هدف افزایش شدت تمرین و درگیری بیشتر بافت ها
آموزش اجرای صحیح حرکت کیک بک با دستگاه برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ
آموزش اجرای صحیح باز کردن مفصل ران (Hip hyperextension) با دستگاه سیم کش برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ
اجرای حرکت برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ با دستگاه سیم کش (وضعیت 4 دست و پا)
اجرای حرکت با دستگاه مولتی هیپ با هدف تقویت عضلات سرینی در وضعیت های مختلف و زوایای متفاوت
اجرای حرکت باز کردن مفصل هیپ بر روی توپ فیزیوبال (وضعیت خوابیده)
اجرای حرکت باز کردن مفصل هیپ با دستگاه بارفیکس کمکی(وضعیت ایستاده)
آموزش اجرای حرکت صحیح پرس پا خوابیده با دستگاه اسمیت با هدف تقویت عضلات سرینی و همسترینگ
آموزش اجرای صحیح حرکت کیک بک با دستگاه اسمیت برای تقویت عضلات سرینی و همسترینگ (وضعیت 4 دست و پا)