سمیرا مشکات

سمیرا مشکات رضوی کارشناس طراحی پوشاک و کارشناس ارشد طراحی پارچه و‌لباس، مدرس دانشگاه و آموزشگاه

مدت تدریس در دانشگاه ۱ سال و‌در آموزشگاه ۳ سال

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
ساخت کیف با نرم افزار مارولوس دیزاینر 2019-09-14 07:13:49