دنیا احمدی

احمدی هستم 8 سال کار با چرخ انجام میدم، عضو انجمن هنرمندان سفال و سرامیک هستم. 
دوره های آموزشی من به صورت جدا گانه به این ترتیب هستن :
کار با چرخ
کار با دست
نقش برجسته مبتدی تا مرحله ی متوسطه
قالبگیری با گچ تا سه تکه
قالبگیری با آلژینات
آموزش لعاب ( نقاشی زیر لعابی. لعاب ترک. ترنسفر. موکا. کف. اسکرافیتو)

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
ساخت ظروف سفالی به روش فیتیله 2018-11-19 11:37:32
ساخت برگ سفالی با دست 2019-04-08 12:39:53