سلمان فارسی

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسى
تحصيلات تکميلى: ١)زبانشناسى
٢)مترجمى انگليسى در دانشگاه اصفهان
سوابق کارى: مدرس زبان انگليسى در موسسات علوم و فنون کيش, کوثر, فن بيان, پارسه, مديريت آموزشى در موسسه علوم و فنون کيش
مدرس دوره هاى آماده سازى آزمون هاى بين المللى آيلتس, تافل و GRE

تدريس کتاب هاى
true to life, total English, pacesetter,
solution,new headway, landmark, gold, objective, American English file , English for aviation,.....

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 1 2018-09-05 12:22:20
آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 2 2018-09-18 11:45:12
آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 3 2018-12-31 10:30:43
آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 4 2018-12-31 10:42:57
آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 5 2019-03-19 08:09:01
آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 6 2019-04-11 09:24:41