آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 2

  • تعداد دانشجویان: 49
  • استاد: سلمان فارسی
  • منتشر شده: 2018-09-18 11:45:12
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 7
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 9
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 10
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 11
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 12
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 13
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 14
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 16
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 17
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 18
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 19

معرفی دوره

در این مجموعه تمامی دروس به همراه توضیحات کامل فارسی ارائه شده است. موضوعات مطرح شده شامل رنگ ها  کشورها و ملیت ها  زبان ها پایتخت ها و کلان شهرها  روزهای هفته ماهها و فصلهای سال  اعداد و طریقه بیان شماره تلفن و احوالپرسی می باشد.

Colors

Countries and nationalities

Languages

Capital cities and mega cities

Days of the week, month and seasons

Cardinal and ordinal numbers and giving phone numbers

Greeting

استاد

سلمان فارسی

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسى
تحصيلات تکميلى: ١)زبانشناسى
٢)مترجمى انگليسى در دانشگاه اصفهان
سوابق کارى: مدرس زبان انگليسى در موسسات علوم و فنون کيش, کوثر, فن بيان, پارسه, مديريت آموزشى در موسسه علوم و فنون کيش
مدرس دوره هاى آماده سازى آزمون هاى بين المللى آيلتس, تافل و GRE

تدريس کتاب هاى
true to life, total English, pacesetter,
solution,new headway, landmark, gold, objective, American English file , English for aviation,.....

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 7
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 9
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 10
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 11
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 12
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 13
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 14
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 16
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 17
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 18
زبان انگلیسیp2_A1_Basic Elementry_جلسه 19
برای اعضا رایگان است