مهدی کیانی

مهدی کیانی بیش از 15 سال است که در حوزه برنامه نویسی فعالیت می کند.توسعه برنامه های مختلف ، تدریس در مراکز خصوصی،نیمه دولتی و دولتی بخشی از فعالیت های او دراین چند سال است.

کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

شرکت عمران آبشار اسپادانا 1387-1389 / 2008-2009
نگهداری سیستم ها، شبکه و برنامه نویسی جهت نیاز های داخلی شرکت

شرکت فنی مهندسی نهیب جوان اصفهان 1388-1389 / 2009-2010
برنامه نویس ارشد، مدیر پروژه و مدرس دوره های دات نت

ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان 1389-Now / 2010-Now
نگهداری سیستم ها، شبکه، برنامه نویسی و تدریس دوره های دات نت / کارشناس / کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

تجربیات
دانشگاه پیام نور نجف آباد 1385-1386 / 2006-2007
تدریس دوره های برنامه نویسی دات نت
C#.Net,SQL Server

شرکت فنی مهندسی نهیب جوان اصفهان 1388-1389 / 2009-2010
تدریس دوره های برنامه نویسی دات نت
C#.Net,SQL Server, LINQ,WPF

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 1391-Now / 2012-Now
تدریس دوره های برنامه نویسی دات نت
Introduction to windows forms application programming with C# and visual Studio.Net .
Advanced windows forms application programming with C# and visual Studio.Net.
Introduction to Web Programming with C#, ASP.Net and visual Studio.Net.
Advanced Web programming with C#, ASP.Net and visual Studio.Net.

mkiani.ir

email: mkiani3000@gmail.com

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0 -ماژول 1:معماری 2018-07-19 10:18:05
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0 - ماژول2-مقدمات زبان برنامه نویسی سی شارپ 2018-07-19 11:07:59
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول3-شی گرایی-بخش اول 2018-07-22 07:28:51
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول4-شی گرایی-بخش دوم 2018-07-23 14:42:48
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول5-Language Integrated Query 2018-07-23 19:41:07
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول6-Input – Output 2018-07-24 06:22:37
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول7-کتابخانه کلاس های اختصاصی 2018-07-24 07:05:59
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول8-مقدمه بر ASP.Net Core MVC 2018-07-24 13:20:03
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول9 تا 15-ایجاد پروژه CodeWayBlog 2018-07-24 13:50:39
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول16-ایجاد پروژه CodeWayBlog-TagHelperها 2018-07-25 07:30:46
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول17-ایجاد پروژه CodeWayBlog-افزودن بخش مدیریت وبلاگ 2018-07-25 07:49:50
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول18-ایجاد پروژه Cod 2018-07-25 08:01:08
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول20-ایجاد پروژه CodeWayBlog-اعتبار سنجی داده ها 2018-07-25 09:23:29
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول19-ایجاد پروژه CodeWayBlog-افزودن بخش ورود به برنامه توسط کتابخانه Identity 2018-07-25 08:15:06
آموزش Asp.Net Core MVC با استفاده از C# 6.0-ماژول21-ایجاد پروژه CodeWayBlog-مدیریت خطا ها در وب 2018-07-25 09:30:22