توسعه زندگی ایرانیان

موسسه توسعه زندگی ایرانیان به شماره ثبت ۳۹۷۵ ،با هدف ارتقاء سلامت روانی اجتماعی عموم شهروندان و کیفیت زندگی گروههای مختلف از طریق ارائه خدمات پیشگیرانه در سطوح اولیه و ثانویه و ثالثیه با مجوز از سازمان بهزیستی استا اصفهان فعالیت می نماید.
فعالیت های موسسه:
الف)برگزاری برنامه های آموزشی ویژه کارشناسان و مخاطبین عمومی به شیوه های مختلف کارگاه،همایش،آموزش غیر حضوری و....
ب)تهیه و انتشار محتواهای آموزشی تخصصی و عمومی به اشکال نوشتاری،دیداری ، شنیداری و چند رسانه ایی.
ج)انجام طر ح های پژوهشی و اجرایی ،تاسیس و مدیریت مرکز و ارائه خدمات انسانی ،کارشناسی و مشاوره ای راهبردی برای سازمان های دولتی و غیر دولتی.

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
ازدواج_تصمیم به ازدواج (1) 2018-06-06 21:46:54
ازدواج_آشنایی قبل از ازدواج (2) 2018-06-07 05:23:51
ازدواج_محدودیت ها ،نشانه ها، هشدارها (4) 2018-06-07 07:06:07
ازدواج_چگونگی آشنایی (3) 2018-06-07 06:24:11
ازدواج_خواستگاری (5) 2018-06-07 07:19:50
انتخاب همسر (1) 2018-06-07 08:11:50
انتخاب همسر_تفاهم (2) 2018-06-07 19:59:50
انتخاب همسر_تعهد (3) 2018-06-07 20:31:10
انتخاب همسر_مهریه (4) 2018-06-07 20:55:56