دسته: مهارت های شخصی

تصمیم گیری

تصمیم گیری استاد:موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم سطح دوره: مقدماتی مدت:۱ ساعت, ۳۱ دقیقه,...
 
ادامه مطلب

خواندن موثر

خواندن موثر استاد:موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم سطح دوره: مقدماتی مدت:۵۰ دقیقه, ۴۸ ثانیه ...
 
ادامه مطلب