دسته: مهارت های شخصی

تصمیم گیری

تصمیم گیری استاد:موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم سطح دوره: مقدماتی مدت:۱ ساعت, ۳۱ دقیقه,...
 
ادامه مطلب