مدیریت فروشگاهی

دوره های موجود در این دسته بندی:

ارتباط مشتری چرا و چگونه؟ در روزگار نه چندان دور مشتریان از شما می ...

فروشگاه های بزرگ و زرق و برق آنها خواه ناخواه هر کسی را به سمت خود...

بسته آموزش صوتی ویژه فروشگاهها شامل 11  فایل صوتی عالی می باشد که...