دوره Access 2013

  • تعداد دانشجویان: 22
  • استاد: رحیم کریمی
  • منتشر شده: 2018-06-01 16:43:03
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
معرفی دوره access
معرفی و شروع به کار با برنامه
ساخت جداول
ادامه ساخت جدول ها
ارتباط بین جدول ها
ایجاد و استفاده ازکوئری
ایجاد و استفاده از فرم
ادامه کار با فرم ها (1)
ادامه کار با فرم ها (2)
ترکیب فرم ها
کار با ماکرو
ساخت فرم با کوئری
ویرایش و ترکیب فرم ها
ساخت فرمهای جستجو (1) (بخش اول)
ساخت فرمهای جستجو (1) (بخش دوم)
ترکیب فرمهای جستجو
ایجاد گزینه های کنترلی
ساخت فرم جستجو (2) (بخش اول)
ساخت فرم جستجو (2) (بخش دوم)
ساخت گزارش
انجام اعمال ریاضی
تکمیل پروژه نهایی

معرفی دوره

در این دوره شما با 22 فیلم آموزشی توانایی کار با برنامه اکسس را کسب خواهید کرد.

این دوره آموزشی به صورت پروژه محور می باشد به طوری که از ابتدا یک پروژه عملی طراحی شده و گام به گام مراحل ساخت آن را انجام میدهید، شیوه طراحی جدول ها برقراری ارتباط بین آنها، طراحی انواع فرم ها با استفاده از کوئری ها و شیوه ی گزارش گیربی در این مجموعه آموزش داده شده است.

در پایان شما به کمک به آموزش های دریافت شده خواهید توانست انواع پروژه ها را تعریف کرده و مراحل آن را به تنهایی انجام دهید.

استاد

رحیم کریمی

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
مدیریت تصاویر (acd see) 2018-05-12 06:08:57
دوره Word 2010 2018-05-13 05:41:33
دوره فتوشاپ 2018-05-14 07:04:44
دوره ویندوز 10 2018-05-15 18:11:32
دوره اینترنت 2018-05-15 19:32:51
دوره Excel 2013 2018-05-15 20:19:38
دوره Power Point 2016 2018-05-28 09:41:41
دوره Access 2013 2018-06-01 16:43:03
آموزش کپی و رایت 2018-06-02 06:38:09
دوره اسنگیت (snagit 11) 2018-06-02 07:08:24
دوره آموزشی میکس و تدوین فیلم ها (camtasia) 2018-06-02 10:27:50
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
معرفی دوره access
معرفی و شروع به کار با برنامه
ساخت جداول
ادامه ساخت جدول ها
ارتباط بین جدول ها
ایجاد و استفاده ازکوئری
ایجاد و استفاده از فرم
ادامه کار با فرم ها (1)
ادامه کار با فرم ها (2)
ترکیب فرم ها
کار با ماکرو
ساخت فرم با کوئری
ویرایش و ترکیب فرم ها
ساخت فرمهای جستجو (1) (بخش اول)
ساخت فرمهای جستجو (1) (بخش دوم)
ترکیب فرمهای جستجو
ایجاد گزینه های کنترلی
ساخت فرم جستجو (2) (بخش اول)
ساخت فرم جستجو (2) (بخش دوم)
ساخت گزارش
انجام اعمال ریاضی
تکمیل پروژه نهایی
برای اعضا رایگان است