سعیده صرافچی

سعیده صرافچی متولد ۱۳۵۹،فارق التحصیل از رشته مدیریت صنعتی
از سال ۱۳۸۲به فراگیری نقاشی نزد استادان بزرگوار حامد صدرارحامی(نقاشی کلاسیک) وعلی قطبی (مبانی هنرهای تجسمی وهنرمدرن )پرداختم وتا کنون ادامه دادم.
در طی این سالها نمایشگاهایی هم برگزار کردم که تماما گروهی بودند.
۱۳۸۳ نمایشگاه گروهی کتابخانه مرکزی
۱۳۸۷نمایشگاه گروهی برگریزان خانه هنرمندان اصفهان
۱۳۹۱نمایشگاه گروهی آرکادیا گالری اتاق آبی اصفهان
۱۳۹۵نمایشگاه گروهی نقاشی حوزه هنری اصفهان ،گالری نقش خانه
۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی نقاشی گالری گمان اصفهان

و از سال۱۳۸۷پس از دریافت مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آموزش نقاشی را شروع وتاکنون ادامه دادم.

 

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش مقدماتی طراحی و نقاشی 2018-07-30 09:12:27