مهراب عمید

مهراب عمید
کارشناس تدریس زبان انگلیسی
سابقه تدریس از سال 1381
ابداع کننده روش نوین تدریس گرامر در نوشتار و مکالمه

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
نکاتی مهم از گرامر زبان انگلیسی 2018-04-22 07:29:59