یگانه صمدی نیا

يگانه صمدي نيا
ليسانس مهندسي كامپيوتر-نرم افزار دانشگاه دكتر شريعتي
دانشجوي فوق ليسانس در رشته مديريت IT دانشگاه علم و صنعت
طراح و برنامه نويس وب در حوزه PHP

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش HTML 2018-07-29 06:23:05
طراحی 0 تا 100 یک سایت به زبان HTML 2018-08-12 08:46:06