آموزش زبان ++C

  • تعداد دانشجویان: 15
  • استاد: رضا پرویزی
  • منتشر شده: 2018-06-17 09:08:50
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
آموزش زبان ++C_جلسه اول_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه اول_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه دوم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه دوم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه دوم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه سوم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه سوم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه چهارم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه چهارم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش چهارم
آموزش زبان ++C_جلسه ششم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه ششم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه ششم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش چهارم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش چهارم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش پنجم
آموزش زبان ++C_جلسه نهم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه نهم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه نهم_بخش سوم

معرفی دوره

دوره پیش رو آموزش پروژه محور زبان برنامه نویسی ++c می باشد. در درس برنامه نویسی پیشرفته ۱ رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های فنی دیگر.
این زبان یک زبان سیستمی بوده و همه سیستم عامل های قدرتمند جهان از قبیل ویندوز و لینوکس توسط این زبان خلق شده اند‌. کاربرد فنی آن برای رشته های دیگر در برنامه نویسی برای IC ها ، ECU ها و هر دستگاه الکترونیکی دیگر می باشد. نرم افزار استفاده شده در این دوره بورلند سی ++ میباشد. که نسخه های ۳۲ و ۶۴ بیتی آن در وب موجود است.

استاد

رضا پرویزی

رضا پرویزی باویل علیانی دارای مدرک مهندسی نرم افزار
شغل : هنرآموز کامپیوتر
محل کار : هنرستان شهید رجایی ناحیه ۲ تبریز
سوابق تدریس: آموزشکده های فنی شماره ۱ و ۲ و الزهرا تبریز
تخصص : برنامه نویسی و وب
سابقه : ۲۴ سال

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش زبان ++C 2018-06-17 09:08:50
آموزش شی گرایی در ++C 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
آموزش زبان ++C_جلسه اول_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه اول_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه دوم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه دوم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه دوم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه سوم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه سوم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه چهارم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه چهارم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه پنجم_بخش چهارم
آموزش زبان ++C_جلسه ششم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه ششم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه ششم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه هفتم_بخش چهارم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش سوم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش چهارم
آموزش زبان ++C_جلسه هشتم_بخش پنجم
آموزش زبان ++C_جلسه نهم_بخش اول
آموزش زبان ++C_جلسه نهم_بخش دوم
آموزش زبان ++C_جلسه نهم_بخش سوم
برای اعضا رایگان است