دسته: ستاره شناسی و فضا

منظومه شمسی

منظومه شمسی استاد:آکادمی مجازی ایرانیان سطح دوره: مقدماتی مدت:۶ دقیقه, ۴۰ ثانیه  معرفی دوره منظومهٔ...
 
ادامه مطلب