دسته: نجوم و طبیعت

سنجش زمان

سنجش زمان استاد:آکادمی مجازی ایرانیان سطح دوره: مقدماتی مدت: معرفی دوره مکان اصلی آن اعتدال...
 
ادامه مطلب