حسین صالحی

حسین صالحی هستم دارای مدرکلیسانس مدیریت بازرگانی و فوق دیپلم حسابداری با ۲۴ سال سابقه در امور اداری و حسابداری
رییس حسابداری در دانشگاه علوم تحقیقات
مدیر مالی کارخانه اسکای
بیش از ۲۴ سال سابقه کار در حوزه مدیریت و حسابداری

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
مبانی روش های عمومی حسابداری 2019-05-05 07:57:18
قوانین و مقررات بیمه 2019-05-05 08:03:54
قوانین مالیات های مستقیم 2019-05-06 10:41:30