آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 5

  • تعداد دانشجویان: 26
  • استاد: سلمان فارسی
  • منتشر شده: 2019-03-19 08:09:01
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 7

معرفی دوره

مباحث مطرح شده در این مجموعه که همراه با توضیحات کامل فارسی است، شامل فعل های رایج به همراه معنی فارسی و جملات مثال می باشد. 

Play, Swim, Learn, Teach, Ask

Start, Begin, Finish, End, Want

Break, Change, Bring, Cut, Wash

Turn on, Turn off, Write, Listen, Read

 

استاد

سلمان فارسی

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسى
تحصيلات تکميلى: ١)زبانشناسى
٢)مترجمى انگليسى در دانشگاه اصفهان
سوابق کارى: مدرس زبان انگليسى در موسسات علوم و فنون کيش, کوثر, فن بيان, پارسه, مديريت آموزشى در موسسه علوم و فنون کيش
مدرس دوره هاى آماده سازى آزمون هاى بين المللى آيلتس, تافل و GRE

تدريس کتاب هاى
true to life, total English, pacesetter,
solution,new headway, landmark, gold, objective, American English file , English for aviation,.....

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp5_A1_Basic Elementry_جلسه 7