آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 4

  • تعداد دانشجویان: 44
  • استاد: سلمان فارسی
  • منتشر شده: 2018-12-31 10:42:57
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 7
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 8
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 9

معرفی دوره

در این مجموعه زمان حال ساده مورد بررسی قرار میگیرد و تعدادی از رایج ترین افعال در زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی و جملات مثال معرفی می شوند.

صرف فعل در زمان حال ساده:

I play                               We play

You play                          You play

                                                                  He plays

                                                                  She plays                        They play

                                                                  It plays

 

:Negative form

Do not= Don’t / Does not= Doesn’t before main verb

I don’t play                            We don’t play

You don’t play                       You don’t play

He doesn’t play

She doesn’t play                   They don’t play

It doesn’t play

 

:Question form

Do / Does before subjects

?Do I play?                           Do we play

?Do you play?                     Do you play

Does he play

?Does she play?                 Do they play

?Does it play

استاد

سلمان فارسی

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسى
تحصيلات تکميلى: ١)زبانشناسى
٢)مترجمى انگليسى در دانشگاه اصفهان
سوابق کارى: مدرس زبان انگليسى در موسسات علوم و فنون کيش, کوثر, فن بيان, پارسه, مديريت آموزشى در موسسه علوم و فنون کيش
مدرس دوره هاى آماده سازى آزمون هاى بين المللى آيلتس, تافل و GRE

تدريس کتاب هاى
true to life, total English, pacesetter,
solution,new headway, landmark, gold, objective, American English file , English for aviation,.....

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 7
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 8
زبان انگلیسیp4_A1_Basic Elementry_جلسه 9