فضای کار اشتراکی آبی سفید

آبی-سفید پاتوق استارتاپ و فریلنس های اصفهانی است. یک فضای کار مدرن و پیشرفته با امکانات ویژه برای انتخاب به عنوان محل کار، جلسات و رویدادها

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
دوره کار تیمی با طعم توت فرنگی 1970-01-01 00:00:00