تبدیل ایده به محصول

  • تعداد دانشجویان: 8
  • استاد: محمد آکوچکیان
  • منتشر شده: 2018-07-12 19:57:14
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
تبدیل ایده به محصول- بررسی سطوح بازخورد و مراحل نوآوری برای خلق محصول بر اساس مدل کافمن
تبدیل ایده به محصول-خیال پردازی و طراحی مفهومی

معرفی دوره

هر محصول ارزشمندی در ابتدا یک ایده بوده است. اما تبدیل ایده به محصول یک فرایند مشخص و قابل ارزیابی دارد.
برای اینکه حاصل ایده یک محصول مناسب برای بازار باشد، این فرایند باید رعایت شود.
این دوره که بخشی از مدیریت نوآوری برای خلق محصول ناب می باشد، به آموزش گام های تبدیل ایده به محصول، ارزیابی بازار و ... می پردازد.

استاد

محمد آکوچکیان

من محمد آکوچکیان هستم

نویسنده کتابهای خلق محصول ناب و 10 فرمان رهبری پیروزمندانه

کارآفرین برگزیده ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر موفق ملی در عرصه جهان اسلام (1395)

مدیر شتابدهنده استارتاپی هاب اصفهان

دانش آموخته مدیریت استراتژیک در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

برنده جایزه جهانی mYprize مالزی برای پیاده سازی آموزش مجازی روی نسل چهارم تلفن همراه از YTL مالزی 

دوره های استاد

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
تبدیل ایده به محصول- بررسی سطوح بازخورد و مراحل نوآوری برای خلق محصول بر اساس مدل کافمن
تبدیل ایده به محصول-خیال پردازی و طراحی مفهومی
برای اعضا رایگان است