هاجر رستمی نیا

مدرس تندخوانی و تقویت حافظه و تمرکز حواس

مدرس ریاضیات تیزهوشان

مدرس ریاضیات دانشگاه

نویسنده کتاب الفبای سخنرانی

مشاور ارشد بنیاد قلم چی

کارشناس ارشد مهندسی برق

 

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
8 گام مطالعه 2019-04-10 12:05:04
تقویت حافظه و تمرکز حواس 2019-04-10 12:06:06
نقطه سر خط (ویژه کنکوری ها و محصلین) 2019-06-08 06:58:00