مینا امراللهی

مینا امراللهی


دارای مدرک آشپزی شف ، و مدرک دسر بین الملل


و همچنین مدرک اکوتوریسم ، مدیریت تور و مدیریت اموزشگاه

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آشپزی آسان با مینا امراللهی 1970-01-01 00:00:00