آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 1

  • تعداد دانشجویان: 106
  • استاد: سلمان فارسی
  • منتشر شده: 2018-09-05 12:22:20
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 7

معرفی دوره

در این مجموعه دروس به مفاهیم ابتدایی آموزش زبان انگلیسی از قبیل حروف الفبا  اعداد  صفات اشاره  اعضای خانواده  کلمات جمع و مفرد و کلمات جمع بی قاعده و همچنین کاربردهای مختلف فعل "بودن" پرداخته شده است.

استاد

سلمان فارسی

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسى
تحصيلات تکميلى: ١)زبانشناسى
٢)مترجمى انگليسى در دانشگاه اصفهان
سوابق کارى: مدرس زبان انگليسى در موسسات علوم و فنون کيش, کوثر, فن بيان, پارسه, مديريت آموزشى در موسسه علوم و فنون کيش
مدرس دوره هاى آماده سازى آزمون هاى بين المللى آيلتس, تافل و GRE

تدريس کتاب هاى
true to life, total English, pacesetter,
solution,new headway, landmark, gold, objective, American English file , English for aviation,.....

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp1_A1_Basic Elementry_جلسه 7
برای اعضا رایگان است