دسته: هنر و صنایع دستی

دوخت چرم

دوخت چرم استاد: آکادمی مجازی ایرانیان سطح دوره: مقدماتی مدت:۴۴ دقیقه, ۸ ثانیه  معرفی دوره این دوره...
 
ادامه مطلب

سرمه دوزی

سرمه دوزی استاد: آکادمی مجازی ایرانیان سطح دوره: مقدماتی مدت:۱۷ دقیقه, ۴۰ ثانیه  معرفی دوره دوره...
 
ادامه مطلب

قلمزنی

قلمزنی استاد:آکادمی مجازی ایرانیان سطح دوره: مقدماتی مدت: ۳۹ دقیقه, ۳۴ ثانیه  معرفی دوره این...
 
ادامه مطلب

دوخت بلوچ

دوخت بلوچ استاد: مائده داوری سطح دوره: مقدماتی مدت: معرفی دوره دوخت بلوچ یک دوخت...
 
ادامه مطلب