دورهمی های مدیریتی حضوری و آنلاین

دورهمی های مدیریتی حضوری و آنلاین

دورهمی های استاد اپ یک دورهمی ساده، صمیمی، دوستانه و گرم برای معرفی مدیران ارزش آفرین، گسترش شبکه دوستان کاری، هم افزایی و انتقال تجارب مؤثر در بین مدیران است. هدف ما در استاد اپ تشکیل یک خانواده بزرگ و صمیمی از مدیران کشور است. امیدواریم بتوانیم با همراهی شما کانون این خانواده را گرم نگه داریم.
شرکت در دورهمی ها چه سودی برای من دارد؟
۱-از تجارب موفق مدیران حاضر بهره می برم و تجارب کاربردی خودم را ارایه می دهم.
۲-شبکه دوستان کاری خود را گسترش می دهم.
۳-برای توسعه کسب و کارم با همفکری مدیران، ایده می گیرم.
۴-پتانسیل ها و قابلیت های خودم و کسب و کارم را برای ایجاد یک رابطه کاری جدید ارایه می دهم.
۵-فروش محصولم را با روابط و بازارهای جدیدی که با کمک دوستان کاری پیدا می کنم، افزایش می دهم.
هدف از برگزاری این برنامه، ترویج و ارتقای دانش مدیریت منابع انسانی و بیان چالشها و یافتن راهکارهای تجربی برای آنهاست.
درک ارزش این دورهمی ها و نحوه برگزاری بهتر آنها کمک بسیار زیادی به شما به عنوان یک مدیر تاثیرگذار خواهد کرد.