برگزاری کارگاه ویژه کارکنان شما

برگزاری کارگاه ویژه کارکنان شما

با توجه به اینکه سازمان ها شرایط مختلفی را تجربه می کنند، باید دوره های آموزشی که برای هر سازمان تعریف می شود، مطابق با شرایط سازمان باشد تا در نتیجه، بهترین کارایی و اثر بخشی را برای کارکنان سازمان محقق کند.
طراحی دوره های آموزشی برای سازمان ها معمولا به دو گونه انجام می شود:
۱-بر اساس نیاز سنجی آموزشی که سازمان ها توسط روش های استاندارد، درون سازمان انجام می دهند و بر پایه ی آن نیاز ها سر فصل آموزشی مورد نیاز سازمان را معرفی می کنند.
۲- بر اساس عارضه یابی های آموزشی، بهترین سر فصل های آموزشی برای سازمان ها مشخص می شوند.

استاد اپ در نظر دارد که با بررسی شرایط سازمان ها بهترین دوره های آموزشی را برای سازمان ها مهیا و با بالاترین کیفیت اجرا کند.

استاد اپ بر برگزاری کارگاه در موضوع های زیر تخصص دارد:

مدیریت استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
رهبری کسب و کار
مدیریت ریسک
رفتار سازمانی
برند سازی و برند شخصی
بازاریابی و فروش
توسعه کسب و کار
مدیریت بازار