پادکست ها

پادکست های تخصصی کسب و کار

این روزها جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به منابع دانش کارآمد نیاز دارد.

علاوه بر این ابزار انتقال محتوا نیز در ارتقاء اثربخشی آن اهمیت دارد.

استاداپ ابزاری است برای انتقال این دانش از مسیر صدا !

در حال حاضر تیم استاداپ با تجهیزات کامل شامل استودیو، سیستم های ضبط و تدوین محتوا، نیروهای متخصص و… در حال فعالیت و تولید پادکست های تخصصی کسب و کار می باشند.

استاداپ با همکاری ناشران، مترجمان، مدیران و صاحبان کسب و کار برجسته کشور، مجموعه ای از کتاب های صوتی و پادکست های تخصصی کسب و کار برای به روز شدن دانش مدیریتی، آگاهی نسبت به مشکلات کسب و کار و… را تولید می کند.

امکان استفاده از این پادکست ها در هر زمان، باعث استفاده ی مفیدتر از وقت برای ارتقاء دانش خود می باشد.​