جعبه ابزار مدیران

جعبه ابزار مدیران

کسب و کار نیز مانند هر فعالیت دیگری به ابزار های مناسب نیاز دارد.

ابزار های کسب و کار و نرم افزار های اداری بسیار گسترده و متنوع هستند.

اما چند نوع از آنها ، فارغ از موضوع کسب و کاری که دارید، واقعا ضروری اند!

مرسوم ترین نرم افزار های اداری شامل ابزار هایی برای مستند سازی، ذخیره سازی، مدیریت ارتباطات، مدیریت پروژه، مدیریت وظایف و مواردی از این قبیل می باشند.

از این رو، پر کاربرد ترین آنها را می توانید در استاداپ تماشا کنید.​