استاد اپ تی وی

استاداپ تی وی

وقتی به مدیریت و رهبری علاقه دارید، از هر فرصتی برای ارتقاء توانمندی های خود استفاده خواهید کرد.

این فیلم ها را می توان به عنوان یک ابزار یادگیری اثر بخش توصیف کرد که اگر از دریچه موضوعات مدیریتی به آنها نگاه کنید، می توانید با گره زدن داستان به کسب و کار خود، درس هایی هر چند کوچک ازآنها را در ذهن خود ماندگار کنید.

ما در استاداپ تی وی تلاش می کنیم تا از طریق ویدئوهای کوتاه و کاربردی بتوانیم باعث پیشگیری و یا حل مشکلات سازمانی شویم.