متاکو

هلدینگ مجتمع توسعه ارتباطات پگاه فعال از سال ۱۳۷۹ در حوزه اموزش نرم افزارهای فن اوری اطلاعات . برق و اتوماسیون صنعتی.مدیریت و بازرگانی .برگزاری رویدادهای تجاری . نیازسنجی اموزشی . تولید پادکست های بازرگانی اقتصادی .

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
کتاب صوتی رازهای نوآوری استیو جابز 1970-01-01 00:00:00