10 فرمان رهبری پیروزمندانه

  • تعداد دانشجویان: 33
  • استاد: محمد آکوچکیان
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_مقدمه
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان اول
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان دوم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان سوم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان چهارم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان پنجم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان ششم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان هفتم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان هشتم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان نهم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان دهم

معرفی دوره

این کتاب صوتی در هر فصل با یک فرمان ظاهرا ساده آغاز می شود. اما شما به یک باره خود را میان یکی از مدرنترین و کارآمدترین مباحث رهبری کسب و کار نظیرِ مدیریت استراتژیک، ترازهای رهبری، چرخش استراتژیک، فرایند تغییر و … می بینید. هر فصل پر است از Case Study داخلی و خارجی. همراه با تحلیل دقیق متناسب با نیازهای بومی. پرسش و پاسخها، تکمیل کننده هر فصل کتاب 10 فرمان رهبری پیروزمندانه هستند. همه اینها به زبانی بسیار ساده ارائه می شوند. 

گوینده: نیلوفر خدادادزاده

نویسنده: محمد آکوچکیان

 

استاد

محمد آکوچکیان

من محمد آکوچکیان هستم

نویسنده کتابهای خلق محصول ناب و 10 فرمان رهبری پیروزمندانه

کارآفرین برگزیده ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر موفق ملی در عرصه جهان اسلام (1395)

مدیر شتابدهنده استارتاپی هاب اصفهان

دانش آموخته مدیریت استراتژیک در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

برنده جایزه جهانی mYprize مالزی برای پیاده سازی آموزش مجازی روی نسل چهارم تلفن همراه از YTL مالزی 

دوره های استاد

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_مقدمه
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان اول
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان دوم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان سوم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان چهارم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان پنجم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان ششم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان هفتم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان هشتم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان نهم
10 فرمان رهبری پیروزمندانه_فرمان دهم
برای اعضا رایگان است