محمد علی برجیان بروجنی

محمد علی برجیان بروجنی.  متولد ۱۳۵۳.در سال ۱۳۷۰فراگیری تنبک را اغاز نمودم و درسال ۱۳۷۷ به مکتب اقای بهمن رجبی، معلم راستین تنبک نوازی ایران راه یافتم و دوره های ابتدایی و متوسطه و عالی و فوق عالی را نزد ایشان در سال ۱۳۸۱ به اتمام رساندم.تربیت شاگردان وبرگزاری کنسرت های متعدد وتالیف کتاب اموزش تنبک از جمله فعالیت هایی ست که در طی سالها با شور و عشق فراوان انجام داده ام.

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش مقدماتی تنبک 2018-08-16 08:50:41