آموزش شی گرایی در ++C

  • تعداد دانشجویان: 10
  • استاد: رضا پرویزی
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش پنجم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش پنجم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه چهارم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه چهارم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه چهارم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه ششم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه ششم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه ششم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش پنجم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هشتم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هشتم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هشتم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه نهم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه نهم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش چهارم_قسمت اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش چهارم_قسمت دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه یازدهم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه یازدهم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه یازدهم_بخش سوم

معرفی دوره

دوره پیش رو آموزش پروژه محور شی گرایی در زبان برنامه نویسی ++c می باشد. در درس برنامه نویسی پیشرفته 2 رشته مهندسی کامپیوتر شی گرایی خاستگاه اولیه همه نرم افزارهای امروزیست . طوری که همه نرم افزارهای امروزی مجموعه ای از اشیاء و موضوعات مختلف هستند با ویژگی ها و رفتارهای مختلف. در این دوره ی آموزشی شما با صفر تا صد مقوله ی مهم شی گرایی آشنا می شوید.

استاد

رضا پرویزی

رضا پرویزی باویل علیانی دارای مدرک مهندسی نرم افزار
شغل : هنرآموز کامپیوتر
محل کار : هنرستان شهید رجایی ناحیه ۲ تبریز
سوابق تدریس: آموزشکده های فنی شماره ۱ و ۲ و الزهرا تبریز
تخصص : برنامه نویسی و وب
سابقه : ۲۴ سال

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش زبان ++C 2018-06-17 09:08:50
آموزش شی گرایی در ++C 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه اول_بخش پنجم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دوم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه سوم_بخش پنجم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه چهارم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه چهارم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه چهارم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه پنجم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه ششم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه ششم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه ششم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش چهارم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هفتم_بخش پنجم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هشتم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هشتم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه هشتم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه نهم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه نهم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش سوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش چهارم_قسمت اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه دهم_بخش چهارم_قسمت دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه یازدهم_بخش اول
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه یازدهم_بخش دوم
آموزش شی گرایی در ++C_جلسه یازدهم_بخش سوم
برای اعضا رایگان است