ورزش

دوره های موجود در این دسته بندی:

تمرینات رهاسازی مایوفاشیال توسط خودفرد(SMR)یکی از راههای موثر در...

اصلاح حرکاتی که باعث فشار برروی ستون فقرات و در طول زمان باعث اسیب ...

اموزش صحیح انجام دادن الگوهای روزمره مانند نشستن ها،خوابیدن ها و...

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای...

حرکت لانج یا لانژ را میتوان جز یکی از حرکات بسیار موثر و کاربردی...

حرکت شنا جزوه حرکاتی هست، که نیازبه قدرت و پایداری زیاد درناحیه...

حرکت ددلیفت رومانیایی یکی از حرکات بسیار مهم و عملکردی می باشد که...

پرس سینه یکی از مهمترین حرکات ناحیه بالاتنه در بدنسازی می باشد،...

طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های ...

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای...

نکات ضروری به منظور آسانتر نمودن حمل و برداشتن وسایل سنگین با هدف...

حرکت اسکات یکی از مهمترین ودر عین حال تکنیکی ترین حرکات در...

آموزش دوره تخصصی اسکات  با هالتر و دمبل و زوایای مختلف صحیح...

آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و...