ورزش

دوره های موجود در این دسته بندی:

تمرینات رهاسازی مایوفاشیال توسط خودفرد(SMR)یکی از راههای موثر در...

اصلاح حرکاتی که باعث فشار برروی ستون فقرات و در طول زمان باعث اسیب ...

اموزش صحیح انجام دادن الگوهای روزمره مانند نشستن ها،خوابیدن ها و...

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای...

حرکت لانج یا لانژ را میتوان جز یکی از حرکات بسیار موثر و کاربردی...

حرکت شنا جزوه حرکاتی هست، که نیازبه قدرت و پایداری زیاد درناحیه...

حرکت ددلیفت رومانیایی یکی از حرکات بسیار مهم و عملکردی می باشد که...

پرس سینه یکی از مهمترین حرکات ناحیه بالاتنه در بدنسازی می باشد،...

طراحی تمرینات ساده بازتوانی و پیش توانی (جلوگیری) از بعضی آسیب های ...

بعضی از علائم ظاهری آسیب دیسک کمر و فتق دیسک و فرق آن با کمردردهای...

نکات ضروری به منظور آسانتر نمودن حمل و برداشتن وسایل سنگین با هدف...

حرکت اسکات یکی از مهمترین ودر عین حال تکنیکی ترین حرکات در...

آموزش دوره تخصصی اسکات  با هالتر و دمبل و زوایای مختلف صحیح...

آموزش اجرای صحیح حرکات مختلف پرس سینه با دستگاه های مکانیکی و...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...

دوره آموزشی طراحی تمرینات ساده هوازی با هدف چربی سوزی در منزل...