انتخاب همسر_تعهد (3)

  • تعداد دانشجویان: 1
  • استاد: توسعه زندگی ایرانیان
  • منتشر شده: 2018-06-07 20:31:10
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
انتخاب همسر_درباره تعهد
انتخاب همسر_درباره ازدواج اجباری،مرزها و حریم ها در نامزدی (بخش اول)
انتخاب همسر_درباره ازدواج اجباری،مرزها و حریم ها در نامزدی (بخش دوم)

معرفی دوره

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است.اما این تصمیم باید زمانی گرفته شود ، که اطلاعات و دانسته های ماوتجربه و پختگی مادر برابر بزرگی این تصمیم اندک و ناتمام است.این مجموعه تلاشی است برای ارایه اطلاعات و افزایش دانسته هاو توصیه به صبوری برای افزایش تجربه و پختگی به آنهایی که هنوز آمادگی چنین تصمیمی را ندارند.قبل از ازدواج قدرت و اختیار در تصمیم گیری بسیار است و می توان از تشکیل ساختارهای مشکل زا دوری کرد.
اما پس از ازدواج ، هنگامی که ساختارها شکل گرفت تنها می توان کارکردهای مشکل را کاهش داد وبه ندرت می توان در ساختارها تغییر ایجاد کرد.این مجموعه تلاشی است برای پیشگیری از ساختارهای مشکل زا.امید است که این تلاش مورد قبول واقع شد.

استاد

توسعه زندگی ایرانیان

موسسه توسعه زندگی ایرانیان به شماره ثبت ۳۹۷۵ ،با هدف ارتقاء سلامت روانی اجتماعی عموم شهروندان و کیفیت زندگی گروههای مختلف از طریق ارائه خدمات پیشگیرانه در سطوح اولیه و ثانویه و ثالثیه با مجوز از سازمان بهزیستی استا اصفهان فعالیت می نماید.
فعالیت های موسسه:
الف)برگزاری برنامه های آموزشی ویژه کارشناسان و مخاطبین عمومی به شیوه های مختلف کارگاه،همایش،آموزش غیر حضوری و....
ب)تهیه و انتشار محتواهای آموزشی تخصصی و عمومی به اشکال نوشتاری،دیداری ، شنیداری و چند رسانه ایی.
ج)انجام طر ح های پژوهشی و اجرایی ،تاسیس و مدیریت مرکز و ارائه خدمات انسانی ،کارشناسی و مشاوره ای راهبردی برای سازمان های دولتی و غیر دولتی.

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
انتخاب همسر_درباره تعهد
انتخاب همسر_درباره ازدواج اجباری،مرزها و حریم ها در نامزدی (بخش اول)
انتخاب همسر_درباره ازدواج اجباری،مرزها و حریم ها در نامزدی (بخش دوم)
برای اعضا رایگان است